2008

Agora 3

Fra Hatti til Homer – trojanske helte i hittitiske arkiver

af George Hinge

Ved at sammenligne Hittitternes kileskriftsarkiver med Iliaden har hittitologerne fundet frem til en række identifikationer af de trojanske helte. Det fører til interessante overvejelser om de historiske personer bag heltene, og om hvorledes de har fundet vej ind i den trojanske sagnkreds.

 

Hævnens anatomi

af Allan Uhre Hansen

Er Otto Steen Dues Aischylos: Orestien en oversættelse? En tekst tilrettelagt til opførelse? Eller noget midt i mellem? Om Orestien fra oversættelse til opførelse.

 

At gøre hvad man vil – Xenophons historiografiske ledemotiv i Hellenika 1.7

af Anders Dahl Sørensen

Forfatteren forsvarer i artiklen den tese, at den narrativt vanskelige udformning, Xenophon gav sin beretning om processen mod generalerne fra Arginussai på raffineret vis harmonerer med det ledemotiv, historikeren synes at erkende bag de dramatiske begivenheder i 406 f.v.t. Det historiografiske ledemotiv findes i Hellenika 1.7.

 

Forventningshorisonter – Ovids brug af genrekonventioner i Heroides XII

af Bengerd Maria Juul Thorsen

Ved hjælp af Jauss’ teori klarlægger forfatteren læserens forventninger og bliver i stand til at påpege, hvordan Ovid ved at kombinere genrerne forstærker Medeas lidelse og lidenskab. På samme tid understreger Ovid den splittethed, som Medeafiguren med Euripides’ tragedie er blevet synonym med.

 

Hvor myto-logisk – forslag til mytelaesninger 6 – Erwin Neutzsky-Wulffs verdensaldermodel – En analysemodel til mytologisk materiale

af Chresteria Neutzsky-Wulff

Denne gang præsenteres en model til myteanalyse, som er baseret på den antikke idé om verdensaldrene. Ideen om afvikling af verden i stedet for udvikling er en grundlæggende religiøs antagelse. I dag kender vi den også fra entropi-begrebet (“universets varmedød”). Ved at anvende verdensaldrene som skematisk basis får vi en analysemodel, hvis underliggende tankegang er tæt på antikkens egne forestillinger.

 

Arkaeologisk survey i det vestlige Krim

af Kristina Winther Jacobsen

Kort introduktion til et surveyprojekt på Krim påbegyndt i 2007. Projektet ledes af Pia Guldager Bilde (direktør for Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sortehavsstudier) og er et samarbejde med en række internationale universiteter.


Agora 4

Canabae legionis i Germania Inferior

af Niels Bargfeldt

Artiklen fokuserer på de bygningsrester, der er fundet i Germania Inferior af canabae legionis – gråzonen mellem det civile og militære liv i Romerriget frem til 100 e.v.t.

 

En dekonstruktion af fem udvalgte græske og deres tilsvarende latinske begreber set i lyset af M. Heideggeres tænkning 

af Andreas Møller Lange

Forfatteren argumenterer for, at den tyske filosof Heideggers læsning kan åbne op for, hvad fem udvalgte græske begreber oprindeligt kan have betydet.

 

En oversættelse af DArco Silvio Avalles artikel: “L’Ultimo viaggio di Ulisse” (1975)

af Hanne Roer

D’Arco Silvio Avalle viser, ifølge Hanne Roer, i sin artikel, hvordan en bestemt litterær tradition, Odysseusstoffet, lever videre i middelalderen. Samtidig anlægger han en strukturel analysemetode med udgangspunkt i en bestemt narrativ typologi typisk for antik- og middelalderlitteratur, frem for en idealistisk eftersporing af ”den antikke arv” i middelalderen.

 

Justice and Individual; on the motivation for Socrates’ analogous arguments in The Republic

af Anders Dahl Sørensen

I artiklen omhandler forfatteren Platons analogi mellem den retfærdige bystat og den retfærdige sjæl i “Staten” og foreslår en ny fortolkning af grundlaget for Sokrates’ argumentation.

 

Chedworth – en romersk villa i England

af Torben Retbøll

Tag med forfatteren på en spændende rundvisning i en romersk villa i England fra det 2. årh. e.Kr. og få gode råd og vejledning undervejs.Rul til toppen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.