2011

Agora 6

Hippolytos – Adonis eller Elvis: En undersøgelse af Aristoteles’ ethos-begreb i Senecas Phaedra og Sarah Kanes Phaedra’s Love

af Louise Hinkbøl
Myten om Hippolytos og Fædra er flere gange blevet genskrevet lige siden antikken. I denne artikel analyserer Louise Hinkbøl den engelske dramatiker Sarah Kanes teaterstykke Phaedra’s Love fra 1995, især med fokus på Hippolytos’ ethos.

 

Handel mellom Trakere og Mykenere – et “gyllent” foretak

af Knut Fossdal Eskeland

Der foregik handel med guld mellem mykenere og thrakere i den sene bronzealder. Det arkæologiske materiale benyttes sammen med en funktionalistisk tilgang og teorier om social interaktion i forhistoriske samfund til at belyse mulige handelsmønstre på tværs af Balkan i bronzealderen.

 

At finde den antikke by Tegea

af Anne Ditte Koustrup Høj
Historien bag den antikke by Tegea begynder midt i et jalousidrama. Men hvad ved vi ellers om den græske by, og er det muligt for nutidens arkæologer at finde resterne af den?

Fra øjets nethinde. En sanselig, platonisk kærlighed – Sokrates’ tale i Platons Symposion og Marsilio Ficinos kommentar i De Amore 

af Camilla Nissen Toftdal
Hvad er egentligt den korrekte definition af platonisk kærlighed? Denne artikel forsøger at give et bud ved at undersøge hvilke verber, der benyttes i Platons Symposion, og ser også nærmere på receptionen af begrebet.

 

Fønikiske metalskåle fra Cypern – Den eklektiske stil som udtryk for “fønikisk kunst”

af Maria Sommer

Artiklen skal ses som en bred introduktion til cypro-fønikiske skåle og deres kunsttradition i det 8.-6. årh. f.v.t. På skålene ses den såkaldte eklektiske stil som sammenblander storkulturers “imperiumskunst”. Denne eklektiske stil på metalskålene anses for en selvstændig fønikisk stilart. Diskussionen omkring den eklektiske stil er artiklens omdrejningspunkt.

Nekropolen på Mozia

af Signe Krag
Denne artikel omhandler gravskikkene på den fønikiske nekropol på øen Mozia ved Siciliens kyst. Nekropolen på Mozia perspektiveres til nekropolen ved den fønikiske by Tyre i Libanon, hvortil koloniens oprindelse muligvis kan spores.


Agora 7

Vægmalerierne fra Akrotiri på Thera – En fremstilling af udvalgte eksempler

af Kristine Thomsen

Hvad er betydningen af vægmalerierne fundet på øen Thera i det græske øhav? Denne artikel undersøger det sociale aspekt af vægmalerierne og perspektiverer dem til Mari og Knossos.

 

Georgica IV

af Lene Carlskov

Vergils Georgica er et læredigt om landbrug, men hvor vidt er den berømte forfatter gået i tilpasningen af det stof, han fandt i samtidens lærebøger? I artiklen efterprøves Vergils saglighed i et forsøg på at finde ud af, om den kan have betydning for tolkningen af teksten.

 

Kvinden og de græske pastashuse i Olynth – Et studie i kønsforskning

af Louise Thorndahl Christensen
Denne artikel belyser, om der er overensstemmelse mellem de antikke litterære kilder og de arkæologiske levn, når det gælder kvindens sfære i det græske oikos. Lysias og Xenofon samt materielle levn fra tre pastashuse i Olynth gennemgås.


Agora 8

Introduction

This article introduces the reader to Lebanon and to this theme issue of Agora.

 

Sites Visited on the Excursion and a Little Something about Them

There are many places to visit in Lebanon, but only a handful will be investigated further in the articles below. This is a short overview of all the different sites that were visited by students and scholars on a study trip in the spring of 2011.

 

Cultural Background

Four articles concerning general topics help to gain a wider understanding of a part of Lebanon’s cultural background. Read about burial practices through the ages, Hellenistic and Roman sarcophagi production as well as Hellenistic cities and the monk Maron.

 

The Bekaa Valley

The umayyad city of ʿAnjar, the sanctuary site of Hosn Niha and the history and temples of Baalbek will be examined further in this section.

 

The Lebanon Mountains

The mountains of Lebanon hides various archaeological sites. Two articles are concerned with two of these sites, namely Qalaat Faqra and Deir el-Qalaa.

 

The Mediterranean Coast

On the coast, Tyre played an important role throughout the history of Lebanon. Tyre’s history, monuments and necropoleis are in this section subjected to scrutiny.

Rul til toppen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.